Multimèdia


Per a Cualsevòl Afectat de la Hipoteca de la nostra Comarca i per a ficarse en contacte en els membres de la Pah Ribera Alta de València, podèu quidrarmos al telèfon; 665727980, Moltes Gràcies i Pensa que Junts Sí Es Pot-------Para Cualquier Afectado por la Hipoteca de nuestra Comarca que desee ponerse en Contacto, con los miembros de la Pah Ribera Alta de Valencia, podréis llamarnos al teléfono; 665727980, Muchas Gracias y Piensa que Juntos Sí Se Puede

Açí a aquesta secció destacarem la nostra llista de AUDIOS i de VÍDEOS que anirem tinguent de cara als programes de Ràdio i de Televisió que sigam cridats o als que grabaora en má pugam fer mosatros en les nostres assemblees o reunions públiques, per a donar la máxima cobertura posible tant a afectats com a componets de la Plataforma Ribera Alta València, que desitgen estar al día de tot cuant fem.


Aquí en esta sección destacaremos nuestra lista de AUDIOS y de VÍDEOS, que iremos teniendo de cara a los programas de Radio y de Televisión que seamos llamados o a los que nosotros mismos grabadora en mano, podamos hacernos en nuestras asambleas o reuniones públicas, para dar la máxima cobertura posible, tanto a afectados como a componentes de la Plataforma Ribera Alta de Valencia, que deseen estar al día de todo cuanto hacemos. 

Escribir comentario

Comentarios: 0